III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy
Gimnazjum nr 47 w Bydgoszczy

  • Szkoła
  • Puchar
  • Koła zainteresowań
  • Orlik

III Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie zasad rekrutacji do szkół publicznych 

Regulamin Rekrutacji Kandydatów do III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy na rok 2013/2014

Klasy w roku szkolnym 2013/20014

Symbol klasy

Nazwa klasy

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Języki obce

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

IA

Klasa medyczna

biologia, chemia, fizyka

j. angielski, j. niemiecki

j.polski, biologia, chemia, fizyka

I B

Klasa humanistyczna z elementami prawa

j. polski, historia, wos

j. angielski, j. francuski

j.polski, historia, wos, język obcy

I C

Klasa ekonomiczno-geograficzna

Matematyka, geografia

j. angielski, j. hiszpański

j.polski,geografia, matematyka, język obcy

I D

Klasa politechniczna

matematyka, fizyka, informatyka

j. angielski, j. niemiecki

j.polski, matematyka, fizyka, informatyka

 

loa lob

Gimnazjum nr 47 w Bydgoszczy

Kryteria naboru do klasy pierwszej w Gimnazjum nr 47 z rozszerzonym programem edukacji przyrodniczej i matematycznej w roku szkolnym 2013/2014

Podanie o przyjęcie do Gimnazjum nr 47

I GIM

Klasa z innowacją w zakresie edukacji przyrodniczej i matematycznej.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

- biologia

- matematyka

 Nauczane języki:

- j. angielski

- j. niemiecki

- j. francuski*

- j. hiszpański*

* - możliwość nauki dodatkowego języka, jeden do wyboru

 Kryteria naboru:

- co najmniej ocena bardzo dobra z przyrody i matematyki,

- średnia ocen na świadectwie co najmniej 4,0,

- ocena z zachowania co najmniej dobra,

- wynik sprawdzianu po szkole podstawowej,

- osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe,

- wynik rozmowy kwalifikacyjnej

 

II male